બાળપણ ની સ્મિત

child

બાળપણ ની સ્મિત

 

પંખીઓને કલરવ કરવા તે વાત મળી ગઈ

પારેડાં ને વર્ષા કેરી મધુર તે રાત મળી ગઈ

 

નાના બાળ ને તેની જૂની મસ્તી મળી રે ગઈ

મને તે ભૂલકાં ના મુખ પર સ્મિત  મળી ગઈ

 

મોરલા ને ટહુકવા અષાઢ ની સાથ મળી ગઈ

નાના બાળ ને પેલા ખાબોચિયા ની યાદ મળી ગઈ

 

પેલા જાંબુડા ને ચોમાસા ની વાત મળી રે ગઈ

ત્યાં ગોટલી ને ઉનાળા ની મીઠી વાત મળી ગઈ

 

મીઠી મધુર સુગંધ લઈ ધરતી ની મીઠી માટી ની

મને તો ભૂલકાં ના મુખ ની સ્મિત મને મળી ગઈ

 

લેખક:- વાઘેલા હરપાલસિંહ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: