સંબધ- સુવિચાર
“સંબંધોનું આયુષ્ય ભરોશાથી વધે છે.”
કહેવાય છે કે નવો સબંધ બનાવવો બહુ જ સહેલો છે પણ એ સંબંધ ને લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખવો અતિશય કઠીન છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: