લેખ

દેવેન્દ્ર ફડણવીસ મહારાષ્ટ્રના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા, હવે આગળ શું?

દેવેન્દ્ર ફડણવીસ મહારાષ્ટ્રના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા, હવે આગળ શું? તમામ અટકળો અને ટીવી અને પ્રિન્ટ મીડિયા હેડલાઇન્સને ખોટી સાબિત કરતાં...

ડર નું ઓસડ

ડર નું ઓસડ (લેખ) પ્રકરણ-૧              ડર એટલે શું?..ડર..નું નામ લેતા જ મગજ માં વિચિત્ર...