રેસટોરંટ

રેસટોરંટ નિમિષ અને નિમિષા તૈયાર થઇને સોફા પર બેઠા હતા. બસ, પપા રેડી થઈને તેમના રુમની બહાર આવે એટલે ડીનર...

ADMISSION

આજે ચંદ્ ની ૫મી પુણ્યતિથી હતી એટલે સંધ્યા તેના 3-1/2 વર્ષ ના નાના બાળક નિકેતન નો હાથ પકડી ને ગંભીર...

સાથે છે એ..

સાથે છે એ.. જાણકાર છતાં અણજાણ્ એવો સાથી આવ્યો, મળ્યો; ભળ્યો; છું તમ સાથે સદાયે એમ કહેતો! ચાતક પક્ષી જેમ...

લોકડાઉન બાદ

લોકડાઉન બાદ સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના મહામારીએ ભરડો લીધો છે ત્યારે ભારત દેશે પણ તબકકાવાર લોકડાઉન જાહેર કરીને નાગરિકોના જીવ બચાવવા...

જશોદાનો જાયો.

જશોદાના જાયાએ પકડી મારી આંગળી, પકડી મારી આંગળી ને હું રે શરમાણી. જશોદાના જાયાએ પકડી મારી આંગળી,   વનરા તે...

મજબૂરી

રહી ગઈતી વેદના તે,પુરી થઈ ગઈ ઘરમાં રહીનેય સૌથી,દુરી થઈ ગઈ ચાર દાડામાં તો સૌ,જુદા થઈ ગયા રોજની યાદો લે,મજબૂરી...

દોસ્ત

દોસ્ત   તારી હવે એવી કંઈક લત લાગી છે દોસ્ત, જીંદગી તારા વિના હવે મોત લાગે છે દોસ્ત.   તારા...

કેટલું સારું?

કેટલું સારું?   કેટલુ સારુ જો બધી વસ્તુઓ જેમ છે એમ સ્વીકારુ તો, કેટલું સારું જો આપણે હંમેશા આમ લાઞણી...

રખેવાળ

રખેવાળ                 વઢિયાર અને ખારાપાટના સીમાડે ઉનાળામાં સૂકી ને ચોમાસે ગાંડીતૂર બનીને ઉત્તૂંગ...